Nexa realiza campanha de monitoramento hídrico em Aripuanã - IBRAM

Nexa realiza campanha de monitoramento hídrico em Aripuanã